Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen BBV

Voor de financiële kengetallen en een toelichting daarop wordt verwezen naar paragraaf 2.8 Financiële diagnose en kengetallen van onderdeel IV Financiële begroting.

ga terug