Begroting 2020

Economie

Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder

J.N.J. Appelman

x € 1.000
Lasten € 5.122
Baten € -1.213
Saldo € 3.909
ga terug