Begroting 2020

Economie

Gebiedsopgaven

Portefeuillehouder

J.N.J. Appelman (Flevokust Haven, Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland)
J. de Reus (MITC, Amsterdam Lelystad Airport samen met J.N.J. Appelman)

x € 1.000
Lasten € 2.878
Baten € -407
Saldo € 2.471
ga terug