Begroting 2020

Economie

Financieel overzicht

3.3 Totale lasten en baten

Omschrijving
Rekening 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
21.220
9.296
8.001
7.106
6.254
6.254
Economisch programma
12.252
6.450
5.122
4.777
3.925
3.925
Gebiedsopgaven
8.967
2.846
2.878
2.329
2.329
2.329
Baten
-1.389
-1.653
-1.621
-1.325
-1.325
-1.325
Economisch programma
-1.025
-1.245
-1.213
-918
-918
-918
Gebiedsopgaven
-363
-408
-407
-407
-407
-407