Begroting 2020

Energie, duurzaamheid en milieu

Milieu: lucht, bodem, geluid

Portefeuillehouder

C.W. Smelik

x € 1.000
Lasten € 5.583
Baten € -473
Saldo € 5.110
ga terug