Begroting 2020

Energie, duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid en circulaire economie

Portefeuillehouder

C.W. Smelik
J.N.J. Appelman (tevens circulaire economie)

x € 1.000
Lasten € 1.162
Baten € -150
Saldo € 1.012
ga terug