Begroting 2020

Energie, duurzaamheid en milieu

Financieel overzicht

Omschrijving
Rekening 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
8.050
10.579
10.557
7.745
7.487
7.137
Regionale energiestrategie
2.002
4.123
3.811
1.559
1.559
1.309
Duurzaamheid & circulaire economie
187
847
1.162
850
850
850
Milieu: lucht, bodem, geluid
5.860
5.609
5.583
5.336
5.078
4.978
Baten
-750
-892
-813
-473
-473
-473
Regionale energiestrategie
-188
-155
-190
0
0
0
Duurzaamheid & circulaire economie
-30
-154
-150
0
0
0
Milieu: lucht, bodem, geluid
-532
-583
-473
-473
-473
-473