Begroting 2020

Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Krachtige samenleving

Portefeuillehouder

J.A. Fackeldey (Krachtige samenleving)
H.J. Hofstra (Sport)

x € 1.000
Lasten € 2.260
Baten € 0
Saldo € 2.260
ga terug