Begroting 2020

Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Recreatie en toerisme

Portefeuillehouder

J.A. Fackeldey
H.J. Hofstra (Ontwikkeling Oostrand)

x € 1.000
Lasten € 1.339
Baten € 0
Saldo € 1.339
ga terug