Begroting 2020

Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Cultuur en erfgoed

Portefeuillehouder

M.A. Rijsberman

x € 1.000
Lasten € 5.389
Baten € -10
Saldo € 5.379
ga terug