Begroting 2020

Landbouw, visserij en natuur

Natuur & landelijk gebied

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra
M.A. Rijsberman (uitvoering Nationaal Park Nieuw Land, inclusief Oostvaardersoevers)

x € 1.000
Lasten € 21.258
Baten € -1.550
Saldo € 19.708
ga terug