Begroting 2020

Landbouw, visserij en natuur

Landbouw & Visserij

Portefeuillehouder

J.N.J. Appelman
H.J. Hofstra

x € 1.000
Lasten € 2.211
Baten € -260
Saldo € 1.951
ga terug