Begroting 2020

Landbouw, visserij en natuur

Financieel overzicht

Omschrijving
Rekening 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
24.026
23.712
23.469
21.122
15.880
15.499
Landbouw en visserij
889
1.571
2.211
2.140
2.150
1.650
Natuur en landelijk gebied
23.137
22.141
21.258
18.982
13.730
13.849
Baten
-5.047
-1.707
-1.810
-2.040
-500
0
Landbouw en visserij
-145
-207
-260
-490
-500
0
Natuur en landelijk gebied
-4.901
-1.500
-1.550
-1.550
0
0