Begroting 2020

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

Portefeuillehouder

J. de Reus
C.W. Smelik (Uitwerkingsagenda, Omgevingswet)
M.A. Rijsberman (Lelystad Next Level)
H.J. Hofstra (Agenda IJsselmeergebied 2050)

x € 1.000
Lasten € 13.470
Baten € -22
Saldo € 13.448
ga terug