Begroting 2020

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

Water

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra

x € 1.000
Lasten € 581
Baten € -470
Saldo € 112
ga terug