Begroting 2020

Vernieuwend bestuur

Indicatoren

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

Streef-
cijfer 2020

2021
-
2023

Gemeenten onder preventief financieel toezicht

Aantallen gemeenten onder preventief toezicht

0

0

0

0

0

0

Opkomst bij verkiezingen

De opkomstcijfers van verkiezingen tweede kamer/ provinciale staten/ gemeenteraden weergegeven in percentage kiezers/ stemgerechtigden

n.v.t.

79,3% (TK)

51,1% (GR)

53,6%
(PS)

(2015 45,6%)

n.v.t.

54% (PS)