Begroting 2020

Economie

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef- cijfer
2019

Streef- cijfer
2020

2021
-
2023

Amsterdam Lelystad Airport/OMALA

Maximaal rendement uit de aan Lelystad Airport gerelateerde gebiedsontwikkeling

n.v.t.

0%

25%

35%

50%

75%

Uitgifte Lelystad Airport Businesspark
Toelichting: In totaal 100 hectare uit te geven terrein.

n.v.t.

n.v.t.

35%

35%

50%

85%

Flevokust Haven

Flevokust Haven functioneert zelfstandig op afstand van provincie en gemeente door de oprichting van Havenbedrijf Flevokust

20%

70%

100%

Besluitvorming spoor-aansluiting/overslagperron

25%

100%

Noordelijk Flevoland

De Maritieme Servicehaven is gereed voor ondernemers om hun bedrijfspanden te realiseren:
- planologisch mogelijk

n.v.t.

90%

90%

75%

100%

V

- aanbesteding afgerond

25%

100%

V

- fysiek gerealiseerd
Toelichting: Er loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het vastgestelde inpassingsplan.

10%

100%

Uitvoering Regiodeal
Realisatie maritieme campus

10%
-

35%
25%

80%
75%

De vorming van het Mobiliteit Infrastructuur Test Centrum (MITC) is in 2023 gerealiseerd: de nieuwe testbaan van RDW in Marknesse is operationeel en er is een krachtig, breed cluster van bedrijven betrokken bij het MITC. De DigiCity op het MITC-terrein biedt ruimte aan bedrijven die zich met innovaties op het vlak van slimme, duurzame en veilige mobiliteit bezighouden.

10%

35%

2023: 100%

Besluiten over besteding ZZL/NF-gelden
Toelichting: Het percentage van de afgegeven beschikkingen ten opzichte van de beschikbare middelen.

0%

42%

85%

100%

V

V

Economisch Programma

Percentage groeiende vestigingen Flevoland
Bron: Vestigingenregister Provincie Flevoland
Toelichting: Beleidsdoelstelling ‘Meer groeiende bedrijven’ – Economisch Programma. Betreft groei in werkzame personen in laatste jaar.

n.b.

n.b.

26,1%

> 26,1%

> 26,1%

> 26,1%

Aantal bedrijven dat gebruik maakt van stimulerings-regelingen* onder het Economisch Programma
Bron: Provincie Flevoland
Bron: Monitoring Economisch Programma

n.v.t.

n.v.t.

62

> 100

> 100

> 100

* Voucherregeling en POC-fonds

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-cijfer 2019

Streef-cijfer 2020

2021
-
2023

Bruto Regionaal Product

Percentage toename van het Bruto Binnenlands Product Flevoland / Bruto regionaal product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar.

2,5%

4,2%

3,5%

> 0%

> 0%

> 0%

Werkgelegenheid

Percentage banen ten opzichte van de totale beroepsbevolking.

72,1%

71,7%

72,4%

> 72,4%

> 72,4%

> 72,4%