Begroting 2020

Mobiliteit

Infrastructuur

Portefeuillehouder

J. de Reus

x € 1.000
Lasten € 30.224
Baten € -474
Saldo € 29.750
ga terug