Begroting 2020

Mobiliteit

Openbaar vervoer

Portefeuillehouder

J. de Reus

x € 1.000
Lasten € 36.115
Baten € -8.000
Saldo € 28.115
ga terug