Begroting 2020

Mobiliteit

Ontwikkeling en innovatie mobiliteit

Portefeuillehouder

J. de Reus

x € 1.000
Lasten € 2.087
Baten € 0
Saldo € 2.087
ga terug