Begroting 2020

Mobiliteit

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-
cijfer
2019

Streef-
cijfer
2020

2021
-
2023

Openbaar vervoer

Stiptheid: % ritten van de concessie IJsselmond dat voldoet aan stiptheidsnormen
Toelichting: De norm van ≥ 85% is vastgelegd in de concessieovereenkomst voor de gehele contractperiode.
Bron: OV-Oost/MIPOV

92,1%

92,1%

90,3%*

≥ 85%

≥ 85%

≥ 85%

Doorstroom-tijden provinciale wegen

De norm is een reistijd tijdens de spits die maximaal 1,25 keer de reistijd in de dalperiode is. De reistijden worden gemonitord op de drukste provinciale wegen in

Flevoland:
• N301 - Nijkerkerweg ri Nijkerk
• N301 - Nijkerkerweg ri Almere
• N302 - Ganzenweg ri Harderwijk

OS

1,14
1,06
1,02

AS

1,12

1,07
1,04

<1,25

<1,25
<1,25
<1,25

<1,25

<1,25
<1,25
<1,25

<1,25

<1,25
<1,25
<1,25

• N302 - Ganzenweg ri Lelystad
• N302 - Larserweg ri Lelystad
• N302 - Larserweg ri Harderwijk
• N305 - Waterlandseweg ri A27
• N305 - Waterlandseweg ri Almere

1,02
1,05
1,04
1,09
1,21

1,05
1
1,78
1,08
1,07

<1,25
<1,25
<1,25
<1,25
<1,25

<1,25
<1,25
<1,25
<1,25
<1,25

<1,25
<1,25
<1,25
<1,25
<1,25

• N305 - Gooiseweg ri Dronten
• N305 - Gooiseweg ri A27
• N702 - Hogering ri A6
• N702 - Hogering ri Buitenring
• N702 - Buitenring ri A6
• N702 - Buitenring ri Binnenring
• N703 - Tussenring ri A6
• N703 - Tussenring ri N702
• N307 - Hanzeweg ri Roggebotsluis

1,04
1,06
1,16
1,12
1,04
1,05
1,17
1,11
1,07

1,22
1,01
1,07
1,23
1,08
1,02
1,18
1,11
1,43

<1,25

<1,25
<1,25
<1,25
<1,25
<1,25
<1,25
<1,25
<1,25

<1,25

<1,25
<1,25
<1,25
<1,25
<1,25
<1,25
<1,25
<1,25

<1,25

<1,25
<1,25
<1,25
<1,25
<1,25
<1,25
<1,25
<1,25

• N307 - Hanzeweg ri Dronten
Toelichting: OS = Gemiddelde ochtendspits, AS = Gemiddelde avondspits; ri = richting
Bron: NDW

1,04

1,03

Ernstige verkeers-slachtoffers

Aantal mensen dat door een verkeersongeval op provinciale wegen wordt opgenomen in een ziekenhuis of overlijdt. In dit verband wordt onderscheid gemaakt tussen:

• Aantal verkeersgewonden
  (in ziekenhuis opgenomen)

93

57

59

< 57

< 57

< 57

• Aantal verkeersdoden
Toelichting:  Het relatief lage aantal maakt het lastig een trend waar te nemen, echter is de doelstelling een neerwaartse spiraal op het langjarig gemiddelde.
Bron: ViaStat

3

3

4

< 3

0

0

Onderhouds- toestand

De provinciale wegen hebben ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau B

91%

93%

94%

90%

90%

90%

De provinciale kunstwerken hebben ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau B

92%

98%

98%

90%

90%

90%

De provinciale oeverconstructie heeft ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau B
Toelichting: in 2019 zijn de normen voor de onderhoudsniveaus geactualiseerd. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is dit nader toegelicht.
Bron: Provincie Flevoland

71%

72%

74%

79%

83%

90%

Technische beschikbaar-heid

De beschikbaarheidsgraad van gerenoveerde bruggen en sluizen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

98%

De beschikbaarheidsgraad van verkeerslichten

n.v.t.

n.v.t.

99,3%

98%

98%

98%

De provinciale wegen zijn bij gladheid preventief gestrooid binnen de normtijden van het CROW
Toelichting bruggen en sluizen: in 2020 wordt de eerste gerenoveerde brug/sluis opgeleverd. Vanaf dan kan de technische beschikbaarheid van gerenoveerde bruggen en sluizen gemeten worden.
Bron: Provincie Flevoland

98%

98%

100%

98%

98%

98%

* Trendbreuk: De meetmethode is in 2018 veranderd. Tot en met 2017 werd er gemeten op basis van steekproefonderzoek. Vanaf 2018 worden de gegevens van alle ritten gebruikt. Dit gebeurt met GPRS-data uit de boordcomputers van het busmaterieel.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-cijfer 2019

Streef-cijfer 2020

2021
-
2023

Waardering openbaar vervoer

Klantenwaardering voor het openbaar vervoer waarvoor concessieverlening plaatsvindt door de provincies (concessie IJsselmond- Overijssel/Flevoland)
Toelichting: In 2017 was het landelijk gemiddelde (LG) 7,6
Bron: KPPV/CROW

7,5

7,5

7,6

LG

LG

LG