Begroting 2020

Vernieuwend bestuur

Financieel overzicht

Omschrijving
Rekening 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
95.777
160.413
148.609
121.083
140.724
125.359
Bestuur
1.926
2.339
2.107
2.004
2.004
2.004
Provinciale Staten
1.500
2.057
1.686
1.713
1.680
1.980
Algemene dekkingsmiddelen & stelposten
-415
2.274
1.347
5.923
11.013
14.848
Bedrijfsvoering
46.153
55.097
55.601
54.340
53.799
53.789
Reserves
46.614
98.646
87.868
57.103
72.229
52.739
Baten
-223.752
-283.043
-268.881
-216.849
-233.163
-219.202
Bestuur
-32
-27
-27
-27
-27
-27
Provinciale Staten
0
0
0
0
0
0
Algemene dekkingsmiddelen & stelposten
-162.483
-163.892
-167.049
-166.433
-169.382
-173.165
Bedrijfsvoering
-3.547
-3.072
-3.032
-3.032
-3.032
-3.032
Reserves
-57.690
-116.052
-98.773
-47.357
-60.722
-42.978