Begroting 2020

Mobiliteit

Financieel overzicht

Omschrijving
Rekening 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
63.801
71.651
68.426
61.961
63.812
65.746
Openbaar vervoer
32.651
36.240
36.115
36.156
36.185
36.214
Ontwikkeling en innovatie mobiliteit
1.312
3.756
2.087
1.933
1.665
1.560
Infrastructuur
29.839
31.655
30.224
23.872
25.962
27.972
Baten
-10.111
-9.251
-8.474
-8.474
-8.474
-8.474
Openbaar vervoer
-8.697
-8.457
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
Ontwikkeling en innovatie mobiliteit
-63
0
0
0
0
0
Infrastructuur
-1.351
-794
-474
-474
-474
-474