Begroting 2020

Vernieuwend bestuur

Algemene dekkingsmiddelen en stelposten

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra

x € 1.000
Lasten € 1.347
Baten € -167.049
Saldo € -165.703
ga terug