Begroting 2020

Vernieuwend bestuur

Provinciale Staten

Portefeuillehouder

L. Verbeek

Beoogd effect:
a) Optimaal gefaciliteerde Staten: kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol.
b) Optimaal ondersteunde besluitvorming door Provinciale Staten.
c) De Statengriffie garandeert haar going concerntaken op benodigd kwaliteitsniveau.

x € 1.000
Lasten € 1.686
Baten € 0
Saldo € 1.686
ga terug